Moduł 1 - Prawa dziecka – wprowadzenie

Ten test sprawdza Twoją wiedzę na temat praw dziecka i opiera się na treści Modułu 1 pakietu szkoleniowego.

Module 2 – Introduction to child development and communication

Test your knowledge and understanding of child development and communication. The following multiple choice test is based on the contents of Module 2 of the training package.

Module 3 – Communication skills

Test your knowledge and understanding of communication skills. The following multiple choice test is based on the contents of Module 3 of the training package.

Module 4 – The child-friendly justice guidelines

Test your knowledge and understanding of the child-friendly justice guidelines. The following multiple choice test is based on the contents of Module 4 of the training package.