BG  CZ  EN  ET  GR  HU  IT  PL  SK

Euroopa spetsialistide võimekuse suurendamine haavatavate laste õiguste kaitsmisel

Projekti kaasrahastaja on Euroopa Liidu põhiõiguste ja kodakondsuse programm ning lisarahastaja Allan ja Nesta Fergusoni heaTegevusfond ja projektil on järgnevad partnerid kümnest Euroopa riigist: Coram Children’s Legal Centre ja Coram Voice, Ühendkuningriik, European Roma Rights Centre, Ungari, the Child Law Clinic at University College Cork, Iirimaa, FCYA Hungary, FICE Bulgaria, Czech Helsinki Committee, Children of Slovakia Foundation, Eesti Inimõiguste Keskus, Fondazione L’Albero della Vita, Itaalia, Empowering Children Foundation, Poola, ja Social Educational Action, Kreeka

Rahvusvahelised standardid ja mitmed siseriiklikud seadused  sätestavad, et lastel ja noortel on õigus väljendada oma arvamust – ning seega on neil ka õigus, et nende soovid ja tunded oleks kuulatud ja arvestatud otsustetegemise protsessis, mis lapsi ja noori puudutavad.

Laste õigusi avades on innovaatiline info- ja koolituskeskkond ning siin leiduvaid materjale on juba kasutatud pilootkoolitustel üle Euroopa. Käesolev veebikeskkond võimaldab lastega töötavatel spetsialistidel ja praktikutel järgnevat:

  • Täiendada oma oskusi ja teadmisi laste õiguste teemal;
  • Saada teadmisi, kuidas võimaldada lastel ja noortel väljendada oma arvamust;
  • Leida viise, kuidas suhelda laste ja noortega mõjusalt ning sensitiivselt professionaalses kontekstis ja keskkonnas;
  • Läbi uute teadmiste tagada, et lapsed osalevad mõtestatult ja sisuliselt neid puudutavates otsustetegemise protsessides.

Neli moodulit on järgmised:

  • Moodul 1: sissejuhatus lapse õigustesse
  • Moodul 2: sissejuhatus lapse arengusse ja lapsega suhtlemisse
  • Moodul 3: suhtlemisoskused
  • Moodul 4: lapsesõbraliku õigusemõistmise suunised
Estonian Human Rights Centre

Partnerid

Koolitusmaterjali kasutamise juhend

Koolitusmaterjalid koolitajatele

Osaleja töövihikuid ja PowerPointi

Moodul 1: sissejuhatus lapse õiguste teemasse

Moodul 2: lapse areng ja suhtlemine temaga, sissejuhatus teemasse

Moodul 4: lapsesõbraliku õigusemõistmise suunised

Kokkuvõttev moodul

Module tests

Moodul 1 - Sissejuhatus lapse õiguste teemasse

Testi oma teadmisi ja arusaamist lapse õiguste teemast. See valikvastustega küsimustik on koostatud esimese mooduli koolitusmaterjalide põhjal.

Moodul 2 – Sissejuhatus lapse arengusse ja suhtlusesse temaga

Testi oma teadmisi lapse arengu ja temaga suhtlemise teemas. See valikvastustega küsimustik on koostatud teise Tegevusi koolitusmaterjalide põhjal.

Moodul 3 – Suhtlusoskused

Testi oma teadmisi suhtlusoskuste teemas. See valikvastustega küsimustik on koostatud kolmanda Tegevusi koolitusmaterjalide põhjal.

Moodul 4 – Lapsesõbraliku õigusemõistmise suunised

Testi oma teadmisi lapsesõbraliku õigusemõistmise suuniste teemas. See valikvastustega küsimustik on koostatud neljanda Tegevusi koolitusmaterjalide põhjal.

Projekti kaasrahastab Euroopa Liidu põhiõiguste ja kodakondsuse programm

Lisarahastust pakub Allan and Nesta Ferguson Charitable Trust

Käesoleva väljaande sisu eest vastutavad üksikisikuliselt Coram Children’s Legal Centre ja projekti partnerid ning ei peegelda mingil moel Euroopa Komisjoni vaateid.