BG  CZ  EN  ET  GR  HU  IT  PL  SK

Zlepšujeme schopnosti odborníků v EU, aby byla dodržována práva zranitelných dět

Projekt je spolufinancován programem Základních práv a občanství Evropské unie, zčásti financován charitativním trustem Allana a Nesty Fergusonových a zahrnuje následující partnery z deseti evropských zemí.

Coram Voice a Coramovo centrum právní pomoci dětem z VB, bulharská organizace FICE, Český helsinský výbor, University College Cork, Nadácie pre deti Slovenska, Estonské centrum pro lidská práva, Evropské centrum pro práva Romů (Maďarsko), Fondazione L’Albero della Vita (Itálie), polská nadace Empowering Children (Polsko, dříve Nobody’s Children), Social Education Action (Řecko) a Asociace Family Child Youth Maďarsko.

Mezinárodní měřítka a řada národních zákonů uznávají, že děti a mladí lidé mají právo na to, aby směly vyjadřovat své názory a aby rozhodnutí, která se jich dotýkají, odrážela jejich přání a pocity.

Hledáme klíč k právům dětí je inovativní školicí zdroj, jehož pilotní zavádění úspěšně proběhlo po celé Evropě. Umožňuje profesionálům a lékařům, kteří pracují s dětmi, aby

  • Zlepšili své schopnosti a povědomí o právech dětí;
  • Umožňovali dětem a mladým lidem vyjadřovat své názory;
  • S dětmi a mladými lidmi komunikovali efektivně, citlivě a v profesionálním prostředí;
  • Zajistili, že děti se budou smysluplně účastnit rozhodnutí, která se jich dotýkají.

Moduly jsou:

  • Modul 1: Úvod do dětských právech
  • Modul 2: Úvod do vývoje dítěte a komunikace
  • Modul 3: Komunikační dovednosti
  • Modul 4 – Pokyny k justici vstřícné k dětem
Czech Helsinki Committee

Partneři projektu

Pokyny pro používání výukových materiálů

 Školicí materiály pro lektory

Pracovní sešit účastníky semináře a PowerPoint

Modul 1: Úvod do dětských právech

Modul 2: Úvod do vývoje dítěte a komunikace

Modul 3: Komunikační dovednosti

Modul 4: Pokyny k justici vstřícné k dětem

Uzavření Module

E-learning: zkušební otázky s více odpověďmi

Modul 1 – Úvod do práv dětí

Tento kvíz otestuje vaše znalosti a chápání práv dětí. Je založen na Modulu 1 ze školicího balíčku.

Modul 2 – Úvod do rozvoje a komunikace dětí

Tento kvíz otestuje vaše znalosti a chápání rozvoje a komunikace dětí. Je založen na Modulu 2 ze školicího balíčku.

Modul 3 – Komunikační Schopnosti

Tento kvíz otestuje vaše znalosti a chápání schopností při komunikaci s dětmi. Je založen na Modulu 3 ze školicího balíčku.

Modul 4 – Pokyny k justici vstřícné k dětem

Tento kvíz otestuje vaše znalosti a chápání pokynů k justici vstřícné k dětem. Je založen na Modulu 4 ze školicího balíčku.

Projekt je spolufinancován programem Základních práv a občanství Evropské unie

Projekt je spolufinancován programem Základních práv a občanství Evropské unie

Obsah této publikace je ve výlučné odpovědnosti Coram Children’s Legal Centre a partnera projektu a v žádném případě neodráží názory Evropské komise.