BG  CZ  EN  ET  GR  HU  IT  PL  SK

Wzmacnianie kompetencji profesjonalistów w Unii Europejskiej w zakresie realizacji praw dzieci

Projekt ten jest współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej „Prawa podstawowe i obywatelstwo” oraz częściowo finansowany przez Allan and Nesta Ferguson Charitable Trust. Uczestniczą w nim partnerzy z dziesięciu krajów europejskich:

Coram Voice i Coram Children’s Legal Centre z Wielkiej Brytanii, FICE Bułgaria, Czeski Komitet Helsiński, University College w Cork (Irlandia), Fundacja Dzieci Słowacji, Estońskie Centrum Praw Człowieka, Europejskie Centrum Praw Romów (Węgry), Fondazione L’Albero della Vita (Włochy), Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (Polska), Społeczna Akcja Edukacyjna (Grecja) oraz FCYA Węgry.

Standardy międzynarodowe oraz liczne krajowe akty prawne uznają prawo dzieci i młodych ludzi do wyrażania swoich poglądów oraz do tego, by ich życzenia i uczucia były uwzględniane w decyzjach, które ich dotyczą.

Promowanie praw dzieci to nowatorski program szkoleniowy, który został pomyślnie wdrożony – w formie pilotażowej – w całej Europie. Pozwala on profesjonalistom i praktykom pracującym z dziećmi:

  • Wzmacniać swoje kompetencje i wiedzę w zakresie praw dziecka
  • Pomagać dzieciom i młodym ludziom w wyrażaniu ich poglądów
  • Komunikować się – skutecznie i z wrażliwością – z dziećmi i młodymi ludźmi w kontekście zawodowym
  • Zapewniać dzieciom możliwość uczestnictwa w podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą

Cztery moduły szkolenia to:

– Moduł 1: Prawa dziecka – wprowadzenie
– Moduł 2: Rozwój dziecka i komunikacja – wprowadzenie
– Moduł 3: Umiejętności komunikacyjne
– Moduł 4: Wytyczne w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom

Empowering Children Foundation

Partnerzy

Korzystanie z materiałów szkoleniowych – objaśnienie

Materiały szkoleniowe dla prowadzących

Zeszyt ćwiczeń i PowerPoint

Moduł 1: Prawa dziecka – wprowadzenie

Moduł 2: Rozwój dziecka i komunikacja – wprowadzenie

Moduł 3: Umiejętności komunikacyjne

Moduł 4: Wytyczne w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom

E-learning – testy wielokrotnego wyboru

Moduł 1 - Prawa dziecka – wprowadzenie

Ten test sprawdza Twoją wiedzę na temat praw dziecka i opiera się na treści Modułu 1 pakietu szkoleniowego.

Moduł 2 - Rozwój dziecka i komunikacja – wprowadzenie

Ten test sprawdza Twoją wiedzę na temat rozwoju dziecka i komunikacji i opiera się na treściach zawartych w Module 2 pakietu szkoleniowego.

Moduł 3 - Umiejętności komunikacyjne

Ten test sprawdza Twoją wiedzę na temat umiejętności komunikowania się z dziećmi i opiera się na treściach zawartych w Module 3 pakietu szkoleniowego.

Moduł 4 - Wytyczne w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom

Ten test sprawdza Twoją wiedzę na temat wytycznych w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom i opiera się na treściach zawartych w Module 4 pakietu szkoleniowego.

Projekt współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej „Prawa podstawowe i obywatelstwo”

Dodatkowe środki przekazała organizacja Allan and Nesta Ferguson Charitable Trust

Za treść tej publikacji odpowiadają wyłącznie Coram Children’s Legal Centre oraz partnerzy projektu; w żadnym wypadku nie można jej traktować jako odzwierciedlenia poglądów Komisji Europejskiej.